Dinamika d.o.o za vibracijska mjerenja i vanjsku trgovinu

Kontakt osoba: Antun Fudurić, dipl. ing. str., Mob. +385 98 364-490,
Tel. +385 47 416-009, Fax. +385 47 601-230, e-mail: dinamikado1@h-1.hr
Radionica: Mob. +385 98 1633970

Balansiranje u našoj radionici

Radi detaljne dinamičke analize i balansiranja na stroju za balansiranje (balans mašina), te izrade atesta po ISO 1940 normi koji sadrži početno i završno stanje neuravnoteženja (debalansa), preporučamo da Vaš rotor dovezete u našu radionicu. Pored samog balansiranja, nudimo Vam i široku paletu tzv. pomoćnih usluga vezanih za popravljanje dinamičkog stanja Vaših rotora, kao što su ravnanje osovina, zamjena ležajeva, sanacija rukavaca tokarenjem, izrada priprema za nestandardne provrte rotora itd.

U mogućnosti smo balansirati rotore od 100 grama odnosno 50 mm dužine pa sve do 5 tona odnosno 7 metara dužine , sa osovinama promjera od 5 mm sve do 180 mm . Točnost balansiranja ovisi o zahtjevima korisnika, te seže sve do 1 g mm. Posjetite nas u jednoj od naše tri dobro opremljene radionice.

balansiranje sušare na terenu
Balansiranje radilice
balansiranje kod kupca
Balansiranje rotora pužnog transportera
balansiranje mlina drveta na licu mjesta
Balansiranje centrifuge
balansiranje malčera
Balansiranje rotora malčera (mulcher)
balansiranje rotora turbine
Balansiranje rotora turbine
balansiranje rotora pumpe
Propelerna pumpa tip AVZ Jugoturbina – Croatia Pumpe Karlovac, balansiranje
balansiranje rotora filer pumpe
Balansiranje rotora filler pumpe

primjer balansiranja
Usluga uravnoteženja rotora